www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5737990
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

Samorządowe

INFORMACJA w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zalewo.
opublikowano: 2018-09-22, 8 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 21 września 2018 r.
opublikowano: 2018-09-21, 12 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 września 2018r.
opublikowano: 2018-09-22, 52 odsłon   Strona gotowa do druku
INFORMACJA
opublikowano: 2018-09-13, 31 odsłon   Strona gotowa do druku
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.
opublikowano: 2018-09-13, 14 odsłon   Strona gotowa do druku
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorzadu terytorialnego.
opublikowano: 2018-09-13, 11 odsłon   Strona gotowa do druku
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.
opublikowano: 2018-09-13, 23 odsłon   Strona gotowa do druku
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
opublikowano: 2018-09-12, 12 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.
opublikowano: 2018-09-12, 11 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie
opublikowano: 2018-09-12, 21 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie
opublikowano: 2018-09-12, 33 odsłon   Strona gotowa do druku
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
opublikowano: 2018-09-12, 21 odsłon   Strona gotowa do druku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzień terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
opublikowano: 2018-09-12, 17 odsłon   Strona gotowa do druku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
opublikowano: 2018-09-12, 15 odsłon   Strona gotowa do druku
Decyzja Nr OR.502.16.2018 Burmistrza Zalewa z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
opublikowano: 2018-08-30, 32 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 16 sierpnia 2018r. - dla wyboru Rady Miejskiej w Zalewie utworzono stałe okręgi wyborcze o numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
opublikowano: 2018-08-22, 53 odsłon   Strona gotowa do druku
Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Zalewa.
opublikowano: 2014-11-21, 578 odsłon   Strona gotowa do druku
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2014-11-21, 591 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 5 listopda 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
opublikowano: 2014-11-05, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 10 października 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie.
opublikowano: 2014-11-04, 489 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania.
opublikowano: 2014-10-29, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA MIESJKIEJ KOMISJI WYBORECZEJ W ZALEWIE z dnia 22 października 2014r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Zalewo do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
opublikowano: 2014-10-23, 570 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 22 października 2014 r o zarejestrowanych listach kandydatówna radnych do Rady Miejskiej w Zalewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))Miejska Komisja Wyborcza w Zalewie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
opublikowano: 2014-10-23, 560 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zalewa.
opublikowano: 2014-10-23, 496 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 21 października 2014r. o miejscu dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydató zarejstrowanych do rady miejskiej tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego.
opublikowano: 2014-10-21, 526 odsłon   Strona gotowa do druku
Decyzja nr OR 502.30.2014 Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
opublikowano: 2014-10-20, 500 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
opublikowano: 2014-10-20, 532 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2014r.
opublikowano: 2014-10-08, 572 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Burmistrza Zalewa z dnia 6 paźdzernika 2014r.
opublikowano: 2014-10-07, 519 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie.
opublikowano: 2014-09-29, 589 odsłon   Strona gotowa do druku
Postanowienie Komisarz Wyborczy w Elblągu z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
opublikowano: 2014-09-26, 532 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
opublikowano: 2014-08-29, 680 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
opublikowano: 2014-08-29, 622 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
opublikowano: 2014-08-29, 576 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA
opublikowano: 2014-08-29, 611 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
opublikowano: 2014-08-29, 460 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
opublikowano: 2014-08-29, 675 odsłon   Strona gotowa do druku
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi
opublikowano: 2014-08-29, 459 odsłon   Strona gotowa do druku
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
opublikowano: 2014-08-29, 469 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.