Zmiany do projektu budżetu

 

                            

 

Zmiany do projektu budżetu                                                                                    

                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                               do Uchwały Nr

                                                                                                               Rady Miejskiej w Zalewie

                                                                                                               z dnia

 

 

                                       Plan dochodów na 2007 rok

 

                                                           w zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą projektu

Zwiększe-nie

Zmniejsze-nie

  Plan po

 zmianach

  projektu

900

 

 

Gospodarka Komunalna i ochrona Srodowiska

     

  4.020.127

 

          4.031.953

 

 

 

8.052.080

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

             3.668.550

 

4.031.953     

 

 

     

7.700.503        

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- modernizacja oczyszczalni ścieków

 

 

3.668.550

    

 

4.031.953

 

 

 

 

 

7.700.503

 

Ogółem dochody

23.910.413

 

4.031.953  

 

  

27.942.366

 

 

 Załącznik nr. 1-2

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1097