INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Koordynatora Projektu „Lepsze jutro” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie

Zalewo, dnia 3 października 2009 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko

Koordynatora Projektu „Lepsze jutro”

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Iwona Głąb zam. ul. Parkowa 8, 14-230 Zalewo.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością tematyki dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja wysoko oceniła zarówno posiadaną wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe  Kandydatki niezbędne do pracy na w/w stanowisku.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2053