Uchwała Nr IX/43/2012 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012r.

 

                                              Uchwała Nr IX/43/2012 
   Zgromadzenia Zwiazku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste Środowisko"  
                                                 w Ostródzie
                                             z dnia 14 grudnia 2012r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
                w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości
                i zagospodarowania tych odpadów.

 

 

Pełna treśc Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3599