Uchwała Nr IX/45/2012 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste Środowisko

 

                                                  Uchwała Nr IX/45/2012 
   Zgromadzenia Zwiazku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste Środowisko"  
                                                 w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012r.

 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
                 wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

 

Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3601