REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ.

 

1) Zgłoszenie pobytu stałego 

2) Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące

3) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

4) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące.

5) Wniosek o wydanie dowodu osobistego - druk dustronny

6) Wniosek o udostepnienie danych

7) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej z złacznikami.

8) Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

9) Wniosek o wydanie zaświadczenia

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3995