REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzajacego przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie.

5. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3998