Uchwała Nr XLV/355/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie obciążenia służebnością przychodu i przejazdu części nieruchomości położonej w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 143/33, obręb Zalewo nr 2.

 

 

                                                Uchwała Nr XLV/355/14
                                                Rady Miejskiej w Zalewie
                                                z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie obciążenia służebnością przychodu i przejazdu części nieruchomości położonej w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 143/33, obręb Zalewo nr 2.

Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4011