Uchwała Nr XLIX/391/14 Rady Miejskiej w zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Zalewie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 129/4, 129/5, 128/2 obręb: Zalewo nr 2.

 

 

Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4141