Uchwała Nr XLIX/388/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjecia do realizacji w roku 2014 przez Gminę Zalewo projektu pn. ,, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2014" wdrożonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Pełna treśc Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4145