Uchwała Nr XLIX/389/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach:zasad zwolnienia nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli raalizujacych w ramach stosunku pracy obowiazki określone dla stanowisko różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin.

 

Pełna treść Uchwały.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4148