Uchwała Nr LII/404/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunkó zwolnienias od podatkurolnego gruntów gospoarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

 

  Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4256