Uchwała Nr LII/421/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Burmistrza Zalewa czynności niezbędnych do uregulowania przebiegu granic działek nr 169/3, 169/5, 169/6, 150/2, 168 i 384 położonych w obrębie Zalewo 2, stanowiacych własność Gminy Zalewo.

 

 

Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4263