Uchwała Nr LIII/425/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w treści załacznika Uchwały nr XLIII/331/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

 

   Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4290