Uchwała Nr LVII/452/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu wsółpracy Gminy zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

    1. Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4414