Uchwała Nr LVII/452/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-20129

 

     1. Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4416