UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schrońsk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzecych i ich części

 

 

    1. Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4487