Zarządzenie Nr 0050-86/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadana publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

1. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert_pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki

2. Wzór sprawozdania

3. Wzór umowy

4. Wzór_oferty

1. Ogłoszenie wyniku drugiego otwartego konkursu ofert_zajecia pozalekcyjne z elementami profil. uzależnień

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5233