STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA ZALEWO

 

 

I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY ZALEWO

    1. Uwarunkowania rozwoju Miasta i Gminy Zalewo
    2. Załącznik Nr 1
    3. Załacznik Nr 2
    4. Załacznik Nr 3
    5. Załącznik Nr 4
    6. Załącznik Nr 5
    7. Załącznik Nr 6

II. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA ZALEWO

    1. Kierunki Rozwoju Przestrzennego Gminy i Miasta Zalewo
    2. Załacznik Nr 1
    3. Załacznik Nr 2
    4. Załacznik Nr 3

III. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

     1. Prognoza oddziaływania na środowisko
     2. Załacznik Nr 1
     3. Załącznik Nr 2

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4087