INFORMACJA BURMISTRZA ZALEWA z dnia 17 kwietnia 2014r.

 

        INFORMACJA

                                            BURMISTRZA ZALEWA

                     z dnia 17 kwietnia 2014r.

 

 

Burmistrz Zalewa informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 25 maja 2014r. wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały ( w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać najpóźniej do dnia 20 maja 2014r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – w biurze ewidencji ludności – pokój
nr 7.1
(parter).

 

                                              

 

                                                                                              Burmistrz Zalewa

/-/Marek Żyliński

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4106