Zarządzenie Nr 0050-95/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

1. Zarządzenie Nr 0050-95/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

1. Uchwała Nr. RIO.IV-0120-326/15 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4923