Uchwała Nr RIO.IV-0120-17/17 skłądu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dni 25 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planownej kwoty gługu Gminy Zalewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 oraz uchwały budżetowej na rok 2017

1. Pełna treść

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5425