wwwwwwwwwwwwwwwww

(2014/023) Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Zalewa. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-21, 558 odsłon Strona gotowa do druku (2014/022) Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Zalewie [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-21, 578 odsłon Strona gotowa do druku (2014/021) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 5 listopda 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-05, 519 odsłon Strona gotowa do druku (2014/020) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 10 października 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-04, 481 odsłon Strona gotowa do druku (2014/019) Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-29, 491 odsłon Strona gotowa do druku (2014/018) UCHWAŁA MIESJKIEJ KOMISJI WYBORECZEJ W ZALEWIE z dnia 22 października 2014r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Zalewo do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-23, 560 odsłon Strona gotowa do druku (2014/017) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 22 października 2014 r o zarejestrowanych listach kandydatówna radnych do Rady Miejskiej w Zalewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))Miejska Komisja Wyborcza w Zalewie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-23, 545 odsłon Strona gotowa do druku (2014/016) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zalewa. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-23, 484 odsłon Strona gotowa do druku (2014/015) Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 21 października 2014r. o miejscu dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydató zarejstrowanych do rady miejskiej tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-21, 518 odsłon Strona gotowa do druku (2014/014) Decyzja nr OR 502.30.2014 Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-20, 490 odsłon Strona gotowa do druku (2014/013) Informacja o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-20, 522 odsłon Strona gotowa do druku (2014/012) Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2014r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-08, 562 odsłon Strona gotowa do druku (2014/011) Informacja Burmistrza Zalewa z dnia 6 paźdzernika 2014r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-07, 509 odsłon Strona gotowa do druku (2014/010) Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-09-29, 575 odsłon Strona gotowa do druku (2014/009) Postanowienie Komisarz Wyborczy w Elblągu z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-09-26, 520 odsłon Strona gotowa do druku (2014/008) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 667 odsłon Strona gotowa do druku (2014/007) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 611 odsłon Strona gotowa do druku (2014/006) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 563 odsłon Strona gotowa do druku (2014/005) OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 601 odsłon Strona gotowa do druku (2014/004) Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 452 odsłon Strona gotowa do druku (2014/003) Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 664 odsłon Strona gotowa do druku (2014/002) Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 452 odsłon Strona gotowa do druku (2014/001) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 458 odsłon Strona gotowa do drukuInformacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6222