Zarządzenie Nr 0050-126/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037

1. Pełna treść Zarządzenia

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6433