Sesja 7 grudnia 2018 r. -Głosowanie imienne Radnych Rady Miejskiej w Zalewie

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania – w związku ze złożoną, pisemną rezygnacją – członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania zmiany w treści Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6459