Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 01.02.2019 - Głosowanie imienne.

1. Przyjęcie porządku obrad ze zmianą.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 – 2037.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XIII/101/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 września 2011r., oraz uchwały NR XXXII/231/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6543