VII Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25.04.2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjecie porządku obrad

2. W sprawie powierzenia Burmistrzowi Zalewa uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Zalewo.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6789