IX Sesja Rady Miejskiej w Zalewie 18 czerwca 2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.

2. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2018 r

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2018 r

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/17, położonej w obrębie Zalewo nr 1.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia przez Gminę Zalewo Sołectwa Barty do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie odnowy wsi.

9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Jaśkowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Matyty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Wieprz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Witoszewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą zatoka Kraga.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 – 2037.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6913