XI Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6.08.2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 ? 2037.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zalewo za pomocą innego instrumentu płatniczego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6994