XIV Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31.10.2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 ? 2037

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7070