XVI Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18.12.2019r. - głosowanie imienne

1 . Przyjęcie porządku obrad ze zmianami.

2 . Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2019 r.

3 . Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020 ? 2037.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2020r

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2020.

6 . Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2020.

7 . Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2020

8 . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa ? Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rąbity, gm. Zalewo.

9 . Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2020.

10 . Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2019/2020

11 . Podjęcie uchwały sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zalewo

12 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019- 2037.

13 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019r

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7137