OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ZALEWO W ROKU 2013.

 

 

                OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
                         PUBLICZNYCH GMINY ZALEWO W ROKU 2013.

 

 

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Nabór na członków komisji konkurowych przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 roku

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki Konkursu 23.05.2013

Pełna treść Zarządzenia - W zakresie kultury fizycznej i sportu

Pełna treść Zarządzenie-  W zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Pełna treść Zarzadzenia W zakresie organizacji pozarządowych

Wyniki Konkursu 14.06.2013

Pełna treść Zarządzenia - W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3637