PROJEKT - wyłożenia do publicznego wglądu Uchwały Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszrze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Janiki Małe, Surbajny, Śliwa, gmina Zalewo

 

 

   1. Projekt Uchwały

     2. Rysunek

     3. Uzgodnienia RDOŚ

     4. Uzgodnienia PPIS

     5. Struktura

     6. Mapa prognozy

     7. Prognoza oddziaływania


Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4803