www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14764005
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

|IK| Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego


opublikowano: 2019-03-15, 908 odson   Strona gotowa do druku
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
opublikowano: 2019-03-15, 909 odson   Strona gotowa do druku
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym (drogi gminnej lub wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
opublikowano: 2019-03-15, 947 odson   Strona gotowa do druku
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej
opublikowano: 2019-03-15, 932 odson   Strona gotowa do druku
Przyznawanie mieszkań socjalnych i komunalnych w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego
opublikowano: 2019-03-15, 934 odson   Strona gotowa do druku
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo
opublikowano: 2019-03-15, 922 odson   Strona gotowa do druku
Podziały nieruchomości
opublikowano: 2019-03-15, 886 odson   Strona gotowa do druku
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
opublikowano: 2019-03-15, 969 odson   Strona gotowa do druku
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
opublikowano: 2019-03-15, 991 odson   Strona gotowa do druku
Dzierżawa i najem nieruchomości
opublikowano: 2019-03-15, 1048 odson   Strona gotowa do druku
Sprzedaż nieruchomości
opublikowano: 2019-03-15, 1006 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.