www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
10301824
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

Wieloletnia prognoza finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037
opublikowano: 2019-11-26, 392 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr RIO.IV-120-305/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie opini o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-20137
opublikowano: 2018-12-14, 499 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-126/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037
opublikowano: 2018-11-26, 523 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-108/2017 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036.
opublikowano: 2017-12-12, 617 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr RIO.IV-0120-17/17 skłądu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dni 25 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planownej kwoty gługu Gminy Zalewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 oraz uchwały budżetowej na rok 2017
opublikowano: 2017-02-06, 714 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie nr 0050-121/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033
opublikowano: 2016-12-14, 801 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-95/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032
opublikowano: 2015-12-07, 875 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-109/2013 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029
opublikowano: 2014-01-02, 1226 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 strycznia 2013r. w sprawie: uchwałenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2022.
opublikowano: 2013-02-07, 1527 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.