www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
8672479
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

  


 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Zał  nr. 3

do Uchwały Nr XLIII/490./06         

Rady Miejskiej w Zalewie

                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia  2 sierpnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2006 – 2008 w złotych

Dział

Roz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

(w latach)

Łączne nakłady finansowe

 

Planowane nakłady

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Rok budżetowy

2006

(6+7+8+9)

w tym źródła finansowania

2007 r.

2008 r.

 

 

Środki własne

 

Kredyty i pożyczki

W FOS

 

Środki z budżetu państwa

 

Środki poch. ze środków UE

 

 

 

środki własne ,kredyty

 

środki z budżetu państwa

 

Poży-

czki z WFOŚ

 

inne

Środki

z

UE

Środki własne i kredyty

Środki z budżetu państwa

Środki

z

UE

 

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

010

01010

Budowa sieci wodociągowej od miejsc. Dobrzyki przez Matyty, Likszany Rucewo wraz z miejscowością Jerzwałd 

4.065.090

  142.353

-

21.354

14.235

106.764

1.224791

 

 308.377

-

2.312.829-

-

-

-

UM

 

010

01010

Budowa sieci wodociągowej Mazanki - Girgajny

260.000

260.000

60.000

-

200.000-

-

-

-

-

-

-

-

UM

 

010

01010

Modernizacja hydroforni w m. Boreczno

189.000

189.000

14.000

175.000

-

-

-

-

[ Wr ]

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.