www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5840492
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

Prezydenta RP

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r.
opublikowano: 2015-05-18, 404 odsłon   Strona gotowa do druku
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW ORAZ MIEJSCUI CZASIE JEGO UDOSTĘPNIENIA
opublikowano: 2015-04-29, 410 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-46/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zalewo.
opublikowano: 2015-04-24, 421 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-42/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 20 kwietnia 2015roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zalewo.
opublikowano: 2015-04-21, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
Decyzja Nr OR.502.6.2015 Burmistrza Zalewa z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.
opublikowano: 2015-04-10, 405 odsłon   Strona gotowa do druku
Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
opublikowano: 2015-04-10, 418 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 7 kwietnia 2015r.
opublikowano: 2015-04-09, 428 odsłon   Strona gotowa do druku
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 44 w Elblagu z dnia 26 marca 2015r.
opublikowano: 2015-04-07, 403 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2015 r.
opublikowano: 2015-03-18, 423 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 2015-03-16, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
Wyjaśnienia PKW z dnia 30 stycznia 2015 r. znak: ZPOW-603-18/15
opublikowano: 2015-03-16, 411 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-1/15
opublikowano: 2015-03-16, 428 odsłon   Strona gotowa do druku
Pismo Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-603-12/15 z dnia 2 lutego 2015 r.
opublikowano: 2015-03-16, 472 odsłon   Strona gotowa do druku
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
opublikowano: 2015-03-16, 513 odsłon   Strona gotowa do druku
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 2015-03-16, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.