www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
8276845
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

|USC| Urząd Stanu Cywilnego

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich
opublikowano: 2019-03-15, 263 odson   Strona gotowa do druku
Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców
opublikowano: 2019-03-15, 236 odson   Strona gotowa do druku
Zawarcie małżeństwa
opublikowano: 2019-03-15, 249 odson   Strona gotowa do druku
Zawarcie małżeństwa w formie wyznaczonej
opublikowano: 2019-03-15, 234 odson   Strona gotowa do druku
Rejestracja zgonu i sporządzanie aktu zgonu
opublikowano: 2019-03-15, 255 odson   Strona gotowa do druku
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
opublikowano: 2019-03-15, 227 odson   Strona gotowa do druku
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
opublikowano: 2019-03-15, 240 odson   Strona gotowa do druku
Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców
opublikowano: 2019-03-19, 226 odson   Strona gotowa do druku
Wpisywanie do Polskiego rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonego zagranicą
opublikowano: 2019-03-15, 258 odson   Strona gotowa do druku
Wydawanie skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego
opublikowano: 2019-03-15, 240 odson   Strona gotowa do druku
Wydawanie dowodów osobistych
opublikowano: 2019-03-15, 248 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
opublikowano: 2019-03-15, 254 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
opublikowano: 2019-03-15, 234 odson   Strona gotowa do druku
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
opublikowano: 2019-03-15, 246 odson   Strona gotowa do druku
Wydanie zaświadczeń z ewidencji ludności
opublikowano: 2019-03-15, 252 odson   Strona gotowa do druku
Wymiana i unieażnienie dowodów osobistych.
opublikowano: 2015-01-29, 1045 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.