www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14983798
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Ogłoszenia Inne

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Zalewo.
opublikowano: 2020-01-28, 935 odson   Strona gotowa do druku
Oszczędności-2019 ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji urzędu miasta/gminy na dofinansowanie pracodawcą kosztów kształcenia młodocianych pracowników
opublikowano: 2019-10-11, 937 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie Starosty Powiatu Iławskiego
opublikowano: 2019-09-04, 968 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWAKIEGO z dnia 02.07.2019 r.
opublikowano: 2019-07-12, 977 odson   Strona gotowa do druku
INFORMACJA
opublikowano: 2019-06-28, 958 odson   Strona gotowa do druku
RAPORT O STANIE GMINY ZALEWO w roku 2018
opublikowano: 2019-06-05, 995 odson   Strona gotowa do druku
Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020-2023
opublikowano: 2019-06-12, 975 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 24 maja 2019r.
opublikowano: 2019-05-30, 965 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019r.
opublikowano: 2019-05-20, 946 odson   Strona gotowa do druku
SUSZA ROLNA - 2018r.
opublikowano: 2018-06-27, 1158 odson   Strona gotowa do druku
Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
opublikowano: 2017-05-15, 1396 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o obowiązkach gospodarstw utrzymujących drób
opublikowano: 2017-01-30, 1410 odson   Strona gotowa do druku
Ankieta Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
opublikowano: 2020-01-17, 1314 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
opublikowano: 2016-08-25, 1423 odson   Strona gotowa do druku
Komunikat MSWiA w sprawie tymczasowym wznowieniu kontroli granic
opublikowano: 2016-06-29, 1525 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2016r. dot. najczęściej występujących problemów z rozliczania podatkowych rolników
opublikowano: 2016-06-29, 1492 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolictwa
opublikowano: 2016-03-07, 1565 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu planu urządzenia lasu.
opublikowano: 2016-01-11, 1559 odson   Strona gotowa do druku
Informacja
opublikowano: 2015-11-12, 1615 odson   Strona gotowa do druku
Pismo dotyczące profilaktyki zdrowia na terenach wiejskich
opublikowano: 2015-09-11, 1595 odson   Strona gotowa do druku
Informacja dot. składania wniosków o oszacowaniu szkód
opublikowano: 2015-09-04, 1704 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o oszacowaniu szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
opublikowano: 2015-08-26, 1638 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Nr 14/15 Komisarza wyborczego w Elblagu z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zalewie z powodu śmierci,
opublikowano: 2015-07-13, 1685 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Powiatowowego Zarzadu Dróg w Iławie o częściowym zamknięciu odcinka drogi nr 1329N Boreczno-Iława.
opublikowano: 2014-09-05, 1823 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2014r.
opublikowano: 2014-04-22, 1873 odson   Strona gotowa do druku
Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii.
opublikowano: 2014-04-22, 1854 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.