www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5231164
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

Rada Miejska - Plan Pracy

2. UCHWAŁA NR L/326/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2018
opublikowano: 2018-02-21, 6 odsłon   Strona gotowa do druku
2. UCHWAŁA NR L/326/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2018
opublikowano: 2018-02-21, 7 odsłon   Strona gotowa do druku
1. UCHWAŁA NR L/325/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2018
opublikowano: 2018-02-21, 6 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXXVII/231/16 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2017.
opublikowano: 2017-01-31, 147 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXXVII/230/16 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2017.
opublikowano: 2017-01-31, 139 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała NR XVII/140/15 Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2016
opublikowano: 2016-01-11, 334 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała NR XVII/139/15 Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2016.
opublikowano: 2016-01-11, 289 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/25/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2015r.
opublikowano: 2015-03-13, 491 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLIV/348/13 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2014.
opublikowano: 2014-01-15, 624 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLIV/347/13 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2014.
opublikowano: 2014-01-15, 635 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV /236/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2013.
opublikowano: 2013-01-22, 985 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.