Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/cezarix/zalewo/zalewo/modules/Top/index.php on line 15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo
www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7553578
odsłon strony

Aktualnie mamy
58 gości

Poniej znajduje si lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykuw

· OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU - opublikowano: 2020-02-13
· WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres 6 miesięcy - opublikowano: 2020-02-12
· ZARZĄDZENIE NR 0050-11/2020 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia ? szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. - opublikowano: 2020-02-05
·  ZARZĄDZENIE NR 0050-12/2020 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego. - opublikowano: 2020-02-05
·  Uchwała Nr XVII / 138 /11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2012. - opublikowano: 2020-01-31
· ZARZĄDZENIE NR 0050-9/2020 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki - opublikowano: 2020-01-31
·  ZARZĄDZENIE NR 0050-10/2020 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowanych ze źródeł innych niż budżet gminy. - opublikowano: 2020-01-31
·  Uchwała Nr XXXIV /236/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2013. - opublikowano: 2020-01-31
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 28 stycznia 2020r. - opublikowano: 2020-01-31
·  WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - opublikowano: 2020-01-29

10 najczciej czytanych artykuw w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 15222 odson
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11562 odson
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10656 odson
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10623 odson
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8978 odson
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8957 odson
·  Burmistrz Zalewa - 8906 odson
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7241 odson
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6891 odson
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5818 odson

10 ostatnio dodanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczściej odwiedzanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 137
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 133
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.