www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6280831
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Postępowanie znak: RL.271.8.2019.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd - opublikowano: 2019-04-25
· Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2019 rok”. - opublikowano: 2019-04-25
· Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. - opublikowano: 2019-04-25
· Informacja z dnia 10 kwietnia 2019 r. - opublikowano: 2019-04-25
· Druga Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-25
· Piąta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-25
· Trzecia Sesja Rady Miejkiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-25
· ZARZĄDZENIE NR 0050-87/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. - opublikowano: 2019-04-25
·  ZARZĄDZENIE NR 0050-88/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic. - opublikowano: 2019-04-25
·  ZARZĄDZENIE NR 0050-89/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień. - opublikowano: 2019-04-25

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14429 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11012 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10469 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10349 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8775 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 8488 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8473 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6991 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6698 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5527 odsłon

10 ostatnio dodanych linków

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczęściej odwiedzanych linków

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.