www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5151569
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok - opublikowano: 2018-01-18
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok - opublikowano: 2018-01-18
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Zalewo: - opublikowano: 2018-01-17
· UCHWAŁA NR LI/333/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036 . - opublikowano: 2018-01-16
· UCHWAŁA NR LI/334/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r. - opublikowano: 2018-01-16
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 16 stycznia 2018r. - opublikowano: 2018-01-16
· Zapytanie ofertowe – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Girgajny - opublikowano: 2018-01-15
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2018r. - opublikowano: 2018-01-15
· Postanowienie z dnia 12 stycznia 2018r. - opublikowano: 2018-01-15
· Konkurs na stanowisko Inspektora w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie - opublikowano: 2018-01-11

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 13507 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10270 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 9912 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 9888 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8591 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 7829 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7513 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6737 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6425 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5204 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.