www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6600700
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Zalewo w 2019 r. - opublikowano: 2019-07-18
· EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ LUB ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - GMINA ZALEWO. - opublikowano: 2019-07-17
· Obwieszczenie Burmistrza z dnia 17 lipca 2019 r. - opublikowano: 2019-07-17
· OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo - opublikowano: 2019-07-16
· WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy. - opublikowano: 2019-07-15
· Postępowanie ofertowe – „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny” - opublikowano: 2019-07-12
· OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWAKIEGO z dnia 02.07.2019 r. - opublikowano: 2019-07-12
· Zapytanie ofertowe- "Ocena efektywności ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej" - opublikowano: 2019-07-10
· PROTOKÓŁ Nr X/19 z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2019 r. - opublikowano: 2019-07-10
·  WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: - opublikowano: 2019-07-09

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14652 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11213 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10511 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10423 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8819 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8633 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 8599 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7058 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6743 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5595 odsłon

10 ostatnio dodanych linków

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczęściej odwiedzanych linków

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowań: 29
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowań: 26
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.