www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
4714399
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2017r. - opublikowano: 2017-05-25
· Obwieszczenie - opublikowano: 2017-05-23
· Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 maja 2017r. (środa) XLII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00. - opublikowano: 2017-05-22
· Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. - opublikowano: 2017-05-19
· Zarządzenie Nr 0050-76/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na - opublikowano: 2017-05-18
· Zarządzenie Nr 0050-77/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 23 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 5/9, położona w obrębie Półwieś. - opublikowano: 2017-05-18
· Zarządzenie Nr 0050-78/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki. - opublikowano: 2017-05-18
· Zarządzenie Nr 0050-79/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego Gminy Zalewa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo. - opublikowano: 2017-05-18
· Zarządzenie Nr 0050-80/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na - opublikowano: 2017-05-18
· Zarządzenie Nr 0050-81/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo. - opublikowano: 2017-05-18

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 12773 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10210 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 9752 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 9512 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8517 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 7577 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7126 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6648 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6308 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5065 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.