Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/cezarix/zalewo/zalewo/modules/Top/index.php on line 15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo
www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6841619
odsłon strony

Aktualnie mamy
66 gości

Poniej znajduje si lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykuw

· Uchwałą Nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019r. w sprawie zman w budżecie gminy Zalewo na 2019r. - opublikowano: 2019-09-16
· Uchwałą Nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037 - opublikowano: 2019-09-16
· Uchwałą Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo - opublikowano: 2019-09-16
· Zarządzenie Nr 0050-148/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu. - opublikowano: 2019-09-16
· Zarządzenie Nr 0050-147/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 13 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy. - opublikowano: 2019-09-16
· Zarządzenie Nr 0050-145/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie udzielnia- upoważnienia Pani Iwonie Głąb, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postepowania, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz do żądania oświadczenia ostanie majątkowym w sprawach dodatku mieszkaniowego. - opublikowano: 2019-09-16
· Zarządzenie Nr 0050-144/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 10 września 2019 r. w spawie udzielenia- na wniosek Kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Zalewie- upoważnienia Pani Iwonie Głaąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karie Dużej Rodziny. - opublikowano: 2019-09-16
· Zarządzenie Nr 0050-143/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 9 września 2019 r. w sparwie powołąnia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 58/2, położona w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo. - opublikowano: 2019-09-16
· Informacja Burmistrza Zalewa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowań. - opublikowano: 2019-09-16
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 12 września 2019r. - opublikowano: 2019-09-12

10 najczciej czytanych artykuw w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14754 odson
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11287 odson
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10535 odson
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10465 odson
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8852 odson
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8714 odson
·  Burmistrz Zalewa - 8670 odson
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7099 odson
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6778 odson
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5633 odson

10 ostatnio dodanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczściej odwiedzanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 57
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 52
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.