www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
8672761
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

  Dodaj plik/zdjęcie


Aby dodać plik lub zdjęcie do systemu należy kliknąć na jeden z poniższych odsyłaczy - w zależności od rodzaju pliku.

Po otwarciu jednego z nich otworzy się okno z zawartością serwera i tu można przekopiować plik, jest to klasyczne okno znane z systemu windows, należy przeciągnąć wybrany plik/pliki, lub użyć polecenia kopiuj/wklej.

Należy pamiętać że nie wolno ładować plików wykonywalnych (z rozszerzeniami EXE, PHP, INI itp.), plików o nazwie "index", itp, nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków, znaków zapytania, gwiazdek i spacji, zamiast spacji można użyć znaku podkreślenia (dolnego myślnika). Dokumenty Worda, Excela bądź innych programów tego typu należy umieszczać w formie archiwum ZIP

 

Pliki do pobrania ładujemy TUTAJ znajdują się tutaj wszystkie pliki, które mają być udostępnione dla odwiedzających.

Aby zarejestrować taki plik w dziale "Pliki do pobrania" w miejscu link do pliku wpisujemy: download/nazwapliku.xxx (gdzie nazwa pliku jest pełną nazwą skopiowanego przed chwilą pliku wraz z rozszerzeniem)

Zdjęcia ładujemy TUTAJ znajdują się tutaj wszystkie pliki graficzne (z rozszerzeniem jpg), które mają być wykorzystane jako ilustracja w artykułach.

Po skopiowaniu zdjęcia w miejscu jego pojawienia się w artykule (w trybie html <>)  wpisujemy następujący kod:   (gdzie nazwa pliku jest pełną nazwą skopiowanego przed chwilą pliku wraz z rozszerzeniem)

 

UWAGA: Pojedynczy plik nie może przekraczać objętości 2MB, pliki większe będą usuwane z serwera, usuwane będą również pliki nie spełniające pozostałych kryteriów (zawierające spacje i polskie znaki).


[ Wr ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.