www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14983775
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

Sesje Rady - nagrania

Szesnasta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2020-02-21, 824 odson   Strona gotowa do druku
Piętnasta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2020-02-21, 790 odson   Strona gotowa do druku
Czternasta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-11-04, 835 odson   Strona gotowa do druku
Trzynasta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-11-04, 820 odson   Strona gotowa do druku
Dwunasta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-11-04, 846 odson   Strona gotowa do druku
Jedenasta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-11-04, 841 odson   Strona gotowa do druku
Dziesiąta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-11-04, 844 odson   Strona gotowa do druku
Dziewiąta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-11-04, 906 odson   Strona gotowa do druku
Ósma Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-06-26, 908 odson   Strona gotowa do druku
Siódma Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-05-06, 921 odson   Strona gotowa do druku
Szósta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-05-06, 900 odson   Strona gotowa do druku
Piąta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-06-26, 931 odson   Strona gotowa do druku
Czwarta Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-05-28, 924 odson   Strona gotowa do druku
Trzecia Sesja Rady Miejkiej w Zalewie
opublikowano: 2019-04-25, 893 odson   Strona gotowa do druku
Druga Sesja Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2019-04-25, 917 odson   Strona gotowa do druku
Sesja Nr I
opublikowano: 2019-04-24, 952 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.