www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
9338378
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości

Przetargi powyżej 30.000 EURO

Postępowanie znak: RL.271.16.2019.AG - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.
opublikowano: 2019-12-03, 413 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.15.2019.AG ? Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki
opublikowano: 2019-10-24, 438 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.14.2019.AG - Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód
opublikowano: 2019-10-24, 505 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.13.2019.AG - Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny
opublikowano: 2019-10-17, 580 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.12.2019.AG ? Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba.
opublikowano: 2019-09-10, 403 odson   Strona gotowa do druku
Przetarg nieorganiczny - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Zalewie
opublikowano: 2019-06-17, 348 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.11.2019.AG ? Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba
opublikowano: 2019-09-10, 465 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.10.2019.AG ? Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.181.613,23 zł.
opublikowano: 2019-11-14, 425 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba
opublikowano: 2019-04-23, 395 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.8.2019.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd
opublikowano: 2019-04-25, 622 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie nr 521128-N-2019 z dnia 2019-03-05 r. Gmina Zalewo: zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
opublikowano: 2019-03-29, 803 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.7.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba
opublikowano: 2019-03-21, 473 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
opublikowano: 2019-03-21, 566 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.5.2019.AG – Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie
opublikowano: 2019-03-21, 618 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.4.2019.AG – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin
opublikowano: 2019-03-21, 628 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.3.2019.AG – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa
opublikowano: 2019-04-10, 512 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.2.2019.AG – Przebudowa dróg na terenie gminy Zalewo
opublikowano: 2019-03-21, 565 odson   Strona gotowa do druku
Nazwa przedmiotu zamówienia:zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń multimedialnych w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”
opublikowano: 2019-02-22, 807 odson   Strona gotowa do druku
Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń multimedialnych oraz mebli w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój
opublikowano: 2018-12-28, 760 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.18.2018.AG – Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2019
opublikowano: 2018-12-06, 639 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.17.2018.AG – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie
opublikowano: 2018-12-03, 645 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.16.2018.AG – Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2019.
opublikowano: 2018-11-22, 511 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.15.2018.AG – Przetarg nieograniczony pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.540.800,00 zł”
opublikowano: 2019-04-05, 424 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.14.2018.AG – „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie”
opublikowano: 2018-08-01, 549 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.13.2018.AG – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo”
opublikowano: 2018-08-02, 523 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.12.2018.AG – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego”
opublikowano: 2018-07-23, 515 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.11.2018.AG – „Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie”
opublikowano: 2018-07-10, 450 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2018.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.897.698,07 zł.”
opublikowano: 2018-08-10, 705 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.10.2018.AG - Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy - Gajdy
opublikowano: 2018-06-27, 400 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.8.2018.AG - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo
opublikowano: 2018-06-26, 451 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.7.2018.AG – Przebudowa dróg na terenie gminy Zalewo - Część I -„Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny”, Część II -„Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy - Gajdy”
opublikowano: 2018-06-06, 466 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.6.2018.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo
opublikowano: 2018-05-30, 489 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.5.2018.AG – Przebudowa dróg na terenie gminy Zalewo
opublikowano: 2018-05-14, 497 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.4.2018.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo
opublikowano: 2018-05-07, 409 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.3.2018.AG – Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie
opublikowano: 2018-04-10, 484 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.2.2018.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd
opublikowano: 2018-04-25, 578 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.10.2017.AG – Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
opublikowano: 2017-12-15, 497 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2017.AG – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.307.837,60 zł.
opublikowano: 2017-12-13, 544 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.8.2017.AG – Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie
opublikowano: 2017-09-25, 647 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.7.2017.AG –„Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Zalewo”– Zadanie Nr 1 „Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie”, Zadanie Nr 2 – „Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie”, Zadanie Nr 3– „Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie”.
opublikowano: 2017-09-12, 535 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2017.AG Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego
opublikowano: 2017-08-08, 497 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.5.2017.AG –„Przebudowa ulic w Zalewie” – Zadani Nr 1 – Przebudowa ulicy Słonecznej w zalewie, Zadanie Nr 2 – Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie
opublikowano: 2017-07-28, 493 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.4.2017.AG –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego
opublikowano: 2017-07-28, 442 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.3.2017.AG –Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego
opublikowano: 2017-07-14, 449 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.2.2017.AG – Remonty dróg gminnych na terenie gminy Zalewo
opublikowano: 2017-07-18, 475 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2016.AG –„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
opublikowano: 2016-12-28, 521 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.8.2016.AG- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno - IV
opublikowano: 2016-09-01, 530 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.7.2016.AG - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.351.249,34 zł.
opublikowano: 2017-11-22, 692 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2016.AG – „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2016
opublikowano: 2016-07-15, 557 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.5.2016.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno - III.
opublikowano: 2016-07-18, 512 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie nzak:RL.271.4.2016.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno.
opublikowano: 2016-06-20, 532 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie nzak:RL.271.3.2016.AG – Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie
opublikowano: 2016-06-20, 546 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie nzak:RL.271.2.2016.AG – Remonty świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia
opublikowano: 2016-06-08, 477 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.1.2016.AG- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno
opublikowano: 2016-05-23, 560 odson   Strona gotowa do druku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko asystenta rodziny.
opublikowano: 2015-10-01, 509 odson   Strona gotowa do druku
Postepowanie znak: RL.271.7.2015.AG- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki.
opublikowano: 2015-11-04, 1611 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2015.AG – Remonty dróg i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Zalewo
opublikowano: 2015-10-05, 748 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: Rl.271.5.2015.AG – Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku szkolnym 2015/2016
opublikowano: 2015-07-08, 626 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.4.2015.AG – Remonty świetlic wiejskich wraz zagospodarowaniem ich otoczenia
opublikowano: 2015-07-09, 731 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.3.2015.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.535.286,71”.
opublikowano: 2015-05-28, 920 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.2.2015.AG - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki
opublikowano: 2015-04-21, 1047 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.