www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14787255
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

Przetargi powyżej 30.000 EURO

Postępowanie znak: RL.271.16.2019.AG - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.
opublikowano: 2019-12-03, 1027 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.15.2019.AG ? Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki
opublikowano: 2019-10-24, 794 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.14.2019.AG - Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód
opublikowano: 2019-10-24, 889 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.13.2019.AG - Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny
opublikowano: 2019-10-17, 971 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.12.2019.AG ? Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba.
opublikowano: 2019-09-10, 753 odson   Strona gotowa do druku
Przetarg nieorganiczny - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Zalewie
opublikowano: 2019-06-17, 689 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.11.2019.AG ? Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba
opublikowano: 2019-09-10, 829 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.10.2019.AG ? Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.181.613,23 zł.
opublikowano: 2019-11-14, 959 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba
opublikowano: 2019-04-23, 747 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.8.2019.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd
opublikowano: 2019-04-25, 993 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie nr 521128-N-2019 z dnia 2019-03-05 r. Gmina Zalewo: zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
opublikowano: 2019-03-29, 1185 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.7.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba
opublikowano: 2019-03-21, 804 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
opublikowano: 2019-03-21, 947 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.5.2019.AG – Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie
opublikowano: 2019-03-21, 971 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.4.2019.AG – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin
opublikowano: 2019-03-21, 946 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.3.2019.AG – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa
opublikowano: 2019-04-10, 895 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.2.2019.AG – Przebudowa dróg na terenie gminy Zalewo
opublikowano: 2019-03-21, 942 odson   Strona gotowa do druku
Nazwa przedmiotu zamówienia:zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń multimedialnych w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”
opublikowano: 2019-02-22, 1166 odson   Strona gotowa do druku
Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń multimedialnych oraz mebli w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój
opublikowano: 2018-12-28, 1116 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.18.2018.AG – Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2019
opublikowano: 2018-12-06, 1026 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.17.2018.AG – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie
opublikowano: 2018-12-03, 1020 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.16.2018.AG – Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2019.
opublikowano: 2018-11-22, 885 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.15.2018.AG – Przetarg nieograniczony pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.540.800,00 zł”
opublikowano: 2019-04-05, 947 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.14.2018.AG – „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie”
opublikowano: 2018-08-01, 909 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.13.2018.AG – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo”
opublikowano: 2018-08-02, 891 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.12.2018.AG – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego”
opublikowano: 2018-07-23, 882 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.11.2018.AG – „Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie”
opublikowano: 2018-07-10, 796 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2018.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.897.698,07 zł.”
opublikowano: 2018-08-10, 1236 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.10.2018.AG - Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy - Gajdy
opublikowano: 2018-06-27, 826 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.8.2018.AG - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo
opublikowano: 2018-06-26, 747 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.7.2018.AG – Przebudowa dróg na terenie gminy Zalewo - Część I -„Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny”, Część II -„Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy - Gajdy”
opublikowano: 2018-06-06, 876 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.6.2018.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo
opublikowano: 2018-05-30, 893 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.5.2018.AG – Przebudowa dróg na terenie gminy Zalewo
opublikowano: 2018-05-14, 732 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.4.2018.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo
opublikowano: 2018-05-07, 646 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.3.2018.AG – Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie
opublikowano: 2018-04-10, 765 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie RL.271.2.2018.AG – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd
opublikowano: 2018-04-25, 883 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.10.2017.AG – Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
opublikowano: 2017-12-15, 794 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2017.AG – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.307.837,60 zł.
opublikowano: 2017-12-13, 1146 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.8.2017.AG – Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie
opublikowano: 2017-09-25, 941 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.7.2017.AG –„Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Zalewo”– Zadanie Nr 1 „Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie”, Zadanie Nr 2 – „Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie”, Zadanie Nr 3– „Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie”.
opublikowano: 2017-09-12, 808 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2017.AG Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego
opublikowano: 2017-08-08, 839 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.5.2017.AG –„Przebudowa ulic w Zalewie” – Zadani Nr 1 – Przebudowa ulicy Słonecznej w zalewie, Zadanie Nr 2 – Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie
opublikowano: 2017-07-28, 769 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.4.2017.AG –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego
opublikowano: 2017-07-28, 731 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.3.2017.AG –Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego
opublikowano: 2017-07-14, 731 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.2.2017.AG – Remonty dróg gminnych na terenie gminy Zalewo
opublikowano: 2017-07-18, 706 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.9.2016.AG –„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
opublikowano: 2016-12-28, 731 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.8.2016.AG- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno - IV
opublikowano: 2016-09-01, 750 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.7.2016.AG - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.351.249,34 zł.
opublikowano: 2017-11-22, 997 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2016.AG – „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku 2016
opublikowano: 2016-07-15, 852 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.5.2016.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno - III.
opublikowano: 2016-07-18, 796 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie nzak:RL.271.4.2016.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno.
opublikowano: 2016-06-20, 984 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie nzak:RL.271.3.2016.AG – Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie
opublikowano: 2016-06-20, 843 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie nzak:RL.271.2.2016.AG – Remonty świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia
opublikowano: 2016-06-08, 694 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.1.2016.AG- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno
opublikowano: 2016-05-23, 845 odson   Strona gotowa do druku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko asystenta rodziny.
opublikowano: 2015-10-01, 798 odson   Strona gotowa do druku
Postepowanie znak: RL.271.7.2015.AG- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki.
opublikowano: 2015-11-04, 1895 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.6.2015.AG – Remonty dróg i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Zalewo
opublikowano: 2015-10-05, 1184 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: Rl.271.5.2015.AG – Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w roku szkolnym 2015/2016
opublikowano: 2015-07-08, 914 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak:RL.271.4.2015.AG – Remonty świetlic wiejskich wraz zagospodarowaniem ich otoczenia
opublikowano: 2015-07-09, 1026 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.3.2015.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.535.286,71”.
opublikowano: 2015-05-28, 1199 odson   Strona gotowa do druku
Postępowanie znak: RL.271.2.2015.AG - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki
opublikowano: 2015-04-21, 1329 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.